[layerslider id="4"]

Sibirisk lärk är miljösmart

Sibirisk lärk är ett miljösmart alternativ för dig som vill ha ett träslag som inte har behandlats med kemikalier och som vill minska förekomsten av dessa i vårt samhälle.

Virke som används i miljöer där fukt och förhöjda temperaturer förekommer under långa perioder riskerar att utsättas för röta. Vissa träslag – exempelvis sibirisk lärk – har naturlig motståndskraft mot röta, men de som inte har det behandlas ofta med bekämpningsmedel – s k tryckimpregnering – för att stå emot rötan.

Vid tryckimpregnering av trä är det vanligt att använda kemikalier som gör att tryckimpregnerat virke klassas som farligt avfall och att det krävs särskilda destrueringsförhållanden för att återvinna träslaget – eftersom de giftiga ämnena inte förstörs vid vanlig förbränning. Dessutom innebär tryckimpregnerat virke miljöproblem för de anläggningar som står för impregneringsprocessen, eftersom det finns risk att närliggande mark och grundvatten förorenas.

Fördelen med sibirisk lärk är att träslaget inte behöver behandlas med skadliga kemikalier för att stå emot röta. Lärken som växer i Sibirien växer långsamt i ett mycket kargt klimat, vilket ger täta årsringar och ett naturligt tåligt träslag.

Genom att välja sibirisk lärk framför tryckimpregnerat virke gör du samhället och ditt närområde en tjänst eftersom du väljer ett träslag som inte har behandlats med farliga kemikalier och som inte kräver särskild hantering när det är dags för återvinning.