[layerslider id="9"]

Sibirisk lärk är hållbart

Eftersom sibirisk lärk växer i ett kargt och kallt klimat i Sibirien växer träslaget väldigt långsamt – ungefär en millimeter per år. Detta ger täta årsringar och hög densitet, vilket gör det hållbart och motståndskraftigt mot röta och svampangrepp.

Sibirisk lärk avverkas vanligtvis när träden är mellan 175 och 250 år gamla. Jämför det med Nordisk lärk(eller sibirisk lärk odlad i Norden) som avverkas efter ca 35 år. Det är därför stor skillnad på lärk och lärk och valet av ursprung är viktigt. Nordisk lärk har inte samma hållbarhet eller kvalitet som sibirisk lärk och har du råkat ut för lärk som ruttnat eller vridit sig under de första åtta åren har du förmodligen fått en frodvuxen lärk från Norden eller södra Europa.