[layerslider id="9"]

Varför sibirisk lärk?

Sibirisk lärk är ett långsamtväxande och tåligt barrträd som växer i det karga klimatet i centrala Sibirien.

Den sibiriska lärk som vi på PIF Specialsnickeri importerar växter öster om floden Jenesei i östra Sibirien, mer än 500 mil öster om Sverige. I detta område är det konstant permafrost vilket innebär att tjälen aldrig går ur marken – det är bara den översta halvmetern av marken som tinar upp på sommaren. Under de här sommarmånaderna skaffar sig lärkträdet tillräckligt med näring för att växa.

Eftersom sommaren är en kort period växer sibirisk lärk endast med någon millimeter per år. Det här ger mycket täta årsringar, vilket i sin tur gör lärken väldigt tålig. Lärkträdet får på så vis en naturlig impregnering av hartser, oljor och terpentin, vilket gör virket motståndskraftigt mot röta och svampangrepp.

Kvalitet

Tack vare kargt klimat i Sibirien växer Sibirisk lärk långsamt. Det tar upp till 250 år innan den vuxit klart och avverkas och den här processen ger den sibiriska lärken bättre kvalitet än andra lärksorter som växer i varmare klimat.

Läs mer…

Miljösmart

Eftersom sibirisk lärk har ett naturligt motstånd mot röta och svampangrepp behöver virket inte behandlas med skadliga kemikalier. Därför är det ett miljösmart alternativ att använda till utemiljöer och projekt i trä.

Läs mer…

Hållbart

Tack vare det karga och kalla klimatet i Sibirien – som ger täta årsringar och hög densitet – är sibirisk lärk naturligt hållbart och motståndskraftigt mot röta och svampangrepp.

Läs mer…

Vackert

Sibirisk lärk är ett vackert träslag vars utseende varierar med tiden. Från början är lärken guldgul till färgen men över tiden övergår den till att bli vackert silvergrå.

Läs mer…