För att vi ska kunna göra en rättvis bedömning av pris och tidsåtgång för att planera och bygga ett växthus i sibirisk lärk behöver vi vissa uppgifter. Fyll i de uppgifter vi efterfrågar i formuläret. Det tar några minuter men det underlättar för oss och vår planering. Ju mer information och detaljer du lämnar desto snabbare kan vi återkomma med prisuppskattning och planerad tidsåtgång.

Växthus i sibirisk lärk

Ett växthus i sibirisk lärk är ett naturens hus för växter, men kanske också en oas eller ett vilorum för dig. För många är ett växthus en möjlighet att tjuvstarta våren och förlänga sommaren och senhösten. Oavsett vad du tänker använda ditt växthus till hjälper vi på PIF Specialsnickeri dig att förverkliga dina tankar och idéer.

Du väljer hur ditt växthus ska se ut

Ditt växthus kan se ut precis hur du vill. Vi jobbar uteslutande i sibirisk lärk men du väljer utseendet på glas, grunden, trädetaljer m.m. så att ditt nya växthus ska passa in i din utemiljö.

Ett växthus i sibirisk lärk håller år in och år ut med minimalt underhåll. Sibirisk lärk är ett hållbart och miljösmart alternativ till exempelvis tryckimpregnerat virke som innebär flera miljöproblem för samhället. Ett växthus av sibirisk lärk åldras dessutom vackert. När växthuset först byggs har den sibiriska lärken ett gulbrunt utseende, men med tiden blir den silvergrått till färgen.

Låt oss vara med från början

Kontakta oss så tidigt du kan – gärna i idéstadiet. Det finns många parametrar som vi behöver gå igenom och bestämma innan vi kan börja planeringen och byggandet. Ju tidigare vi får vara med i processen desto bättre! Tillsammans hjälps vi åt så att du får ett unikt växthus i sibirisk lärk som står sig i vårt nordiska klimat.

Kvalitet

Om du bygger ett växthus i sibirisk lärk kommer du att få ett växthus av högsta kvalitet som håller år ut och år in. Tack vare permafrosten i Sibirien blir sibirisk lärk hållbart och kvalitativt och kräver minimalt underhåll.

Läs mer…

 

Miljösmart

Ett växthus i sibirisk lärk är naturligt motståndskraftigt mot röta och svampangrepp. Du behöver inte behandla växthusets träpartier med skadliga kemikalier, vilket gör sibirisk lärk ett miljösmart val.

Läs mer…

 

Hållbart

Ett växthus av sibirisk lärk är naturligt hållbart, tack vare lärkens naturliga impregneringsprocess som sker under dess tillväxt. Därför behöver ditt växthus minimalt med underhåll och det håller år efter år oavsett väderförhållanden.

Läs mer…

 

Vackert

Ett växthus i sibirisk lärk håller sig vackert oavsett hur gammal växthuset är. Från början är lärken guldgul till färgen men över tiden – om du lämnar växthuset obehandlat – övergår färgen till att bli vackert silvergrå.

Läs mer…