[layerslider id="8"]

Det är lång väg till en bra bräda!

Kvalitén på Sibirisk lärk påverkas av var i världen trädet har vuxit. Det finns olika sorters Sibirisk lärk varför det är viktigt att ta reda på ursprunget. Sibirisk lärk från Sibirien är till exempel mycket mer motståndskraftigt mot röta och fukt än vad Sibirisk lärk från Europa eller Norden är. Dessutom påverkar förädlingssätet kvalitén på respektive bräda. Den här texten har vi tagit fram för att reda ut vilka olika kvalitetsorteringar vi erbjuder och varför det är viktigt att du som konsument förstår skillnaderna mellan kvalitet och kvalitet.

Vi erbjuder ett brett sortiment

Vår ambition är att erbjuda ett brett sortiment av Sibirisk lärk från Sibirien. Det ska finnas något för dig som är professionellt verksam, dig som är hobbysnickare och dig som vill slippa göra jobbet. Vi tycker att vi har lyckats väldigt bra. Allt vårt virke kommer i olika dimensioner, avsedda att användas för olika behov och önskemål. Det finns en stor variation för att du som kund ska hitta det som passar just dig och ditt projekt. Och eftersom vi erbjuder virke i olika dimensioner till olika ändamål vill vi även erbjuda ett spann av olika kvalitéer.

Olika faktorer påverkar kvalitén

Det är lång väg till en bra bräda av Sibirisk lärk. Kvalitén på brädan påverkas redan i processen att välja ut vilket lärkträd som ska avverkas. I Ryssland jobbar vi med utvalda leverantörer som kan sina lärkträd, så att vi får de bästa träden med de bästa kvalitéerna till vår verkstad i Påarp.

Vi är noga med att poängtera att det förekommer olika sorters kvalitéer i vårt sortiment. Hur bra en brädas kvalitet är beror på faktorer som huruvida kvistar förekommer, vilka typer av kvistar som finns, hur fördelningen av kärn- och ytved ser ut samt andra estetiska detaljer. De här faktorerna påverkar hur vi sorterar virket. Innan brädan hamnar i din färdiga produkt eller projekt har brädan genomgått olika sorteringsled ända från Ryssland!

Kvalitet påverkar priset

Den här sorteringen påverkar i sin tur priset. I vårt slutliga pris till dig som kund ligger inköpspris för virket, vår arbetskostnad, våra maskinkostnader samt kassation och volymförluster när virket sågas och hyvlas. Ju mer sorterat och förädlat virket är desto högre blir prislappen, men det ligger sanning bakom uttrycket ”du får vad du betalar för”. Sibirisk lärk kostar, men det du investerar får du tillbaka flerfaldigt med tiden.

Självklart är det du som kund som i slutändan väljer vilken kvalitet du vill ha, men vi vill att du ska förstå att det är skillnad på lärk och lärk, och att olika försäljningsställen erbjuder olika priser olika kvalitéer. Därför har vi tagit fram den här beskrivningen, som berättar om de olika klassificeringarna och sorteringarna som vårt virke genomgår innan du köper det från oss. Vi beskriver även vårt okulära klassificeringssystem så att du skall kunna använda det när du köper/upphandlar sibirisk lärk från Sibirien.

Vår klassificering

• 0 – Kvistren: kvistrent virke innehåller inga kvistar eller knastar och är väldigt svårt att få tag på. För att få fram kvistrent virke måste markägarna stamkvista träden i sitt bestånd. Ju tidigare man gör det desto mer kvistrent virke kan man ta ut ur rotstocken. Detta är den bästa kvalitet vi erbjuder.

• 1 – 0-1 Rotstock: den här klassen har större andel kärnved. Friska kvistar i mindre omfattning kan förekomma. Även kådlåpor och märg kan förekomma i mycket begränsad omfattning,

• 2 – Extra Prima (Ghost 1-2): i den här klassen förekommer friska kvistar i mindre omfattning. Även kådlåpor och märg i mycket begränsad omfattning kan förekomma.

• 3 – Första sortering (Ghost 1-3): här förekommer friska kvistar, kådlåpor och blåträ i begränsad omfattning. Enstaka märg och svartkvist kan förekomma.

• 4 – Standard (Ghost 1-4): här kan friska kvistar, kådlåpor, blåträ och märg förekomma.

Timrets väg till oss

Alltså kan vi sammanfatta lärkans väg från ursprunget i Ryssland till ditt slutgiltiga projekt nedan:

  1. Urval och sortering av träd i skogen
  2. Sågverket sorterar och klassificerar innan och efter
  3. Grovsortering hos PiF – ger det grovsågade sortimentet som säljs i mindre utsträckning till professionella användare som själva vill förädla virket.
  4. Finsortering innan vidareförädling
  5. Hyvlat
  6. Löpmeter
  7. Längdkapat
  8. Färdiga produkter
  9. Specialprodukter

Det här är en lång väg för en bräda, men en nödvändig process för att du ska få ut mesta möjliga kvalitet av lärken i ditt projekt. Läs gärna också informationen om varför du ska välja sibirisk lärk under fliken Varför sibirisk lärk?

Kvalitet

Tack vare kargt klimat i Sibirien växer Sibirisk lärk långsamt. Det tar upp till 250 år innan den vuxit klart och avverkas och den här processen ger den sibiriska lärken bättre kvalitet än andra lärksorter som växer i varmare klimat.

Läs mer…

 

Miljösmart

Eftersom sibirisk lärk har ett naturligt motstånd mot röta och svampangrepp behöver virket inte behandlas med skadliga kemikalier. Därför är det ett miljösmart alternativ att använda till utemiljöer och projekt i trä.

Läs mer…

Hållbart

Tack vare det karga och kalla klimatet i Sibirien – som ger täta årsringar och hög densitet – är sibirisk lärk naturligt hållbart och motståndskraftigt mot röta och svampangrepp.

Läs mer…

 

Vackert

Sibirisk lärk är ett vackert träslag vars utseende varierar med tiden. Från början är lärken guldgul till färgen men över tiden övergår den till att bli vackert silvergrå.

Läs mer…