[layerslider id="1"]

Varför sibirisk lärk?

Kvalitet

Tack vare kargt klimat i Sibirien växer Sibirisk lärk långsamt. Det tar upp till 250 år innan den vuxit klart och avverkas och den här processen ger den sibiriska lärken bättre kvalitet än andra lärksorter som växer i varmare klimat.

Läs mer…

 

Miljösmart

Eftersom sibirisk lärk har ett naturligt motstånd mot röta och svampangrepp behöver virket inte behandlas med skadliga kemikalier. Därför är det ett miljösmart alternativ att använda till utemiljöer och projekt i trä.

Läs mer…

Hållbart

Tack vare det karga och kalla klimatet i Sibirien – som ger täta årsringar och hög densitet – är sibirisk lärk naturligt hållbart och motståndskraftigt mot röta och svampangrepp.

Läs mer…

 

Vackert

Sibirisk lärk är ett vackert träslag vars utseende varierar med tiden. Från början är lärken guldgul till färgen men över tiden övergår den till att bli vackert silvergrå.

Läs mer…

Sortiment

 Löpmeter grovsågat

Löpmeter grovsågat

 Löpmeter finsågat

Löpmeter finsågat

 Löpmeter hyvlat

Löpmeter hyvlat

 Trall

Trall

 Panel

Panel

 Staketdelar

Staketdelar

 Staket på pall

Staket på pall

 Sioo Impregnering

Sioo Impregnering

Specialsnickeri

 Altaner

Altaner

 Fasader

Fasader

 Grindar

Grindar

 Möbler

Möbler

 Staket

Staket

 Trädäck

Trädäck

 Växthus

Växthus

 Övrigt

Övrigt

Sibirisk lärk är vackert, hållbart och miljösmart

Upptäck Sibirisk lärk – ett träslag som åldras vackert, om det lämnas obehandlat. Från början är sibirisk lärk gyllenbrun men med tiden får lärken en silvergrå nyans. Passar alla träprojekt, om du frågar oss!

Sibirisk lärk håller hög kvalitet – om du har rätt sort. För det är skillnad på lärk och lärk. Träslaget får olika kvalitet beroende på var lärkträdet har vuxit. Det är just det som gör Sibirisk lärk så speciellt. Det karga klimatet i Sibrien skapar träd som växer väldigt långsamt och således blir oerhört hållbart. Hos PIF Specialsnickeri köper vi uteslutande Sibirisk lärk från Sibirien och vi har en väl utvecklad kvalitetssortering. I varmare klimat, t.ex. i Sverige, växer lärken snabbare än i Sibirien, vilket skapar ett trä som inte är lika kompakt som äkta Sibirisk lärk. Sibirisk lärk avverkas vanligtvis när träden är drygt 200 år gamla vilket gör det oerhört hållbart.

Tätheten i Sibirisk lärk gör även träslaget till ett miljösmart alternativ. Det måste nämligen inte behandlas med kemikalier för att motstå röta. Kemikalier som vi vill minska förekomsten av i vår natur. Sibirisk lärk har naturlig motståndskraft mot röta, men de som inte har det behandlas ofta med bekämpningsmedel – s.k. tryckimpregnering – för att stå emot rötan.

Det är därför stor skillnad på lärk och lärk och valet av ursprung är viktigt.